رامسر به علت داشتن کوه های پربرف ، ریزش باران های فراوان در آن و قرار داشتن در منطقه ی پر آب ایران ، از چندین آبشار زیبا و دیدنی با چشم اندازهای طبیعی ، رویایی و بکر ، برخوردار است .

وجود شیب های تند و رودهای فراوان در کوهستان های وحشی رامسر ، آبشار های بزرگ و کوچکی را تشکیل داده است . که بجز یکی دو آبشار در مسیر جاده جواهرده که در معرض دید قرار داشته ، مابقی آبشارها در مناطق دور از دسترس با فضایی زیبا و باشکوه ، هوایی دلپذیر و صدایی دل نشین و موزون در کلیه فصول سال می باشند ، که اغلب مردم از آنها بی خبرند و عبارتند از :

۱٫ازارک : در منطقه سنگ پشته واقع است .

۲٫هیسیان : در منطقه جنت رودبار جریان دارد .

۳٫چاردر : در منطقه جنت رودبار واقع است .

۴٫خشکا : در منطقه هریس جریان دارد.

۵٫لج و میج : در منطقه اشکور رامسر در جریان است .

۶٫ریش براز : در منطقه جنت رودبار واقع است .

۷٫راشمه دره : در جاده حواهرده قرار دارد .

۸٫احسینه : در جنت رودبار جریان دارد و بلندترین آبشار منطقه است.

۹٫سیاه سرت : در ۳۵ کیلومتری جنوب رامسر در کنار جاده منتهی به منطقه جنت رودبار و ۳۰۰ متر پایین تر از جاده اصلی واقع است .

۱۰٫صفارود : (آبشار اول جواهرده ) در ۱۵ کیلومتری جنوب رامسر و در مسیر جاده جواهرده قرار دارد.