گزارش تصویری ادای احترام مردم رامسر به آتش نشان های قهرمان ، کاری از “رامسر تی وی ” گروه رسانه تصویری ” ری را”

موسسه فرهنگی هنری شمیـم معـرفت رامســر