..."/>

آدم ها ماندنی نیستند رفیق…!

آدم ها ماندنی نیستند رفیق!
این جمله را برای مزاح نگفتم خودِخود واقعیت ست..
فرقی نمیکند این آدم
دوستت باشد،عشقت باشد،دخترفامیل باشد،اصلا رفیق ده ساله ات باشد..
بعد از مدتی دلش را میزنی ..
خسته کننده می شوی برایش..
به خودت تکیه کن
فقط خودت !
سعی نکن وابسته بشوی بیخودی..
میدانم‌ما آدم ها ذاتمان این ست که با دیگران حرف بزنیم و ارتباط برقرار کنیم
ولی حساب باز کردن بیش از حد
حال خودت را بد می کند!
اینکه فکر کنی ازدواج کنی همه چیز عالی می شود یا فکر کنی اگر بچه دار شوی قشنگ ترین اتفاق ها برایت میوفتند‌
خیالاتِ تمام نشدنی ذهنت هستند !
خودت حال خودت را خوب کن
خودت دنیا را بساز و قشنگ کن
افسرده بودن ،شاد بودن،عصبانی بودن
همه دست خودِ ماست!
درمان افسردگی تنها یک چیزست ‌‌
ذهنِ شاد
اگر ذهنت خراب نباشد نه بیمار میشوی و نه اذییت!
سعی کن ذهنت را شاد بسازی ..
بیخیالِ
حرف های
صدمن یک غاز
علاف ها!
ط_الف

*

*

 
Top