شروع به کار انجمن عکاسان رامسر ، به زودی اخبار بیشتری از انجمن عکاسان رامسر در اختیار شما عزیزان قرار خواهیم داد و سعی بر این است تا از این طریق از عکاسان جوان رامسر حمایت بیشتری شود . سایت رامسری ها نیز قصد دارد تا با انتشار تصاویر این عزیزان در حمایت و شناخته تر شدن آنها قدمی بردارد.

 

آدرس اینستا انجمن عکاسان : Ramsar_photographers