ایلمیلی !

مسافرات تهرونی ان 

که می گن

گیلکی یک کیلو چنده ؟ لطفن!…

توضیح راجع به شعر بالا : با الهام از شعر ماندگار گیلکی زنده یاد سید مرتضی روحانی که آن را در بهار سال ۱۳۴۷ سروده بود و تهرانی های شعرش به معنای خرپول های بی درد جامعه است ؛ نه لزوما ساکنین تهران !

ارسالی از طرف : آقای داوود خانی لنگرودی