بارها افتادیم زمین
بارها گریه کردیم ،خون گریه کردیم ..
ولی زنده موندیم ..
راستش خاصیت ادمیزاد و موجود زنده همینه
تلاشش اینه که زنده بمونه و اولویت زنده بودنش با خودشه..
دوستات تا همیشه پابه پات نیستن و نمیتونن باهات همدردی کنن ..
آدما میان که کمکت کنن ولی حرفاشون فقط بادِ هواست ..
خودت تو‌ ذهن خودت باید به این درک برسی که هیچکس تو این دنیا غیرِ خودت پیگیر حالت نیست ..
بالاخره باید بلند شی ..
بالاخره باید از هوای افسردگی درونت بیرون بیای
باید خیلی قوی بشی انقدری قوی بشی که از هیچ خبر بدی نشکنی ..
تلاش کنی
تلاش کنی
و بازم تلاش کنی
تا نفس بکشی..
تا جای پاتو روی زمین سفت کنی
اول به خودت و بعدش به بقیه ثابت کنی
که هیچ وقت بیخیال زندگی و زندگی بخشیدن به بقیه نمیشی ..!
ط_ابوالقاسمی