تیم خیریه مردمی لبخند بساز در تاریخ ۵ تیر ماه ۹۶ به مناسبت عید فطر از مرکز توانبخشی معلولین و سالمندان رحیم مشائی کتالم بازدید کردند.

این بازدید با هماهنگى و همکارى سرکار خانم بهزادى صورت گرفت .