بازدید از مرکز توانبخشی (لبخند بساز)

 

تیم خیریه مردمی لبخند بساز در تاریخ ۵ تیر ماه ۹۶ به مناسبت عید فطر از مرکز توانبخشی معلولین و سالمندان رحیم مشائی کتالم بازدید کردند.

این بازدید با هماهنگى و همكارى سركار خانم بهزادى صورت گرفت .

مطالب مرتبط

*

*

 
Top