بازدید تیم خیریه لبخند بساز از منطقه جنت رودبار

🔹بازديد تيم خيريه لبخند بساز از منطقه جنت رودبار شهرستان رامسر و اهداء لوازم مورد نياز به نيازمندان منطقه

🔸٢٣ تير ٩٥

مطالب مرتبط

*

*

 
Top