بخشی از اجرای برتر تئاتر عاشقانه های ناتمام

این ویدیو تنها بخشی از برترین اجرای تئاتر عاشقانه ها ناتمام است ، عنوان این اجرا ازدواج به سبک امروزی بود که خانم مهدیه خداوردی و آقای رسول اسماعیل زاده به ایفای نقش در این اجرا پرداختند.

این ویدیو توسط یکی از تماشاچیان برای ما فرستاده شده است .

مطالب مرتبط

*

*

 
Top