بدون تو هم ثانیه ها میگذرن
روزا شب میشن
فصلا عوض میشن ..
بدون تو هم میخوابم ،بیدار میشم،غذا میخورم..
بدون تو دارم زندگی میکنم ..!
باورم نمیشه زنده ام ..
فقط یه مشکلی هست ..
با هر چیزی به گریه میوفتم
با رفتن به خیابونای شهر
با خوردن غذای مورد علاقه ی تو که مامانم درستش کرده ..
با دیدن خونواده و دوستات
با دیدن اسمت رو درو دیوارای شهر ‌…
با دیدن دخترعموت تو خیابون ..
با دیدن رقیبِ عشقیم تو شبکه های مجازی ..
با دیدن فوتبال ..
با خوندن رمان های عاشقانه
فیلم های رمانتیک و یا هر چیز دیگه ای..
اینا حل بشن ..
من
حالم
خوب
میشه..
درضمن نمیدونستم انقدر اشکا شور باشن:)
ط_ابوالقاسمی