..."/>

بعضی آدما

دیدی بعضی آدما تو اولین نگاه میرن تو قلبت!؟
این آدما بدترین کارارو هم بکنن
نمیتونی از قلبت بندازیشون بیرون
ازشون به هیچ عنوان متنفر نمیشی
اصن این آدما اومدن تا فقط دوستشون داشته باشیم
طاقتِ قهر و ناراحت بودنشونو نداریم
دلمون میخواد فقط قهقهه بزنن
اگه مدتِ زیادی هم نبینیمشون
گوشه ای از ذهنمون میمونن
درصد این آدما دورو برمون خیلی کمه
مواظبِشون باشیم ..
که بودنشون تو این دنیا
لازم و ضروریه!😉💕
ط-الف

مطالب مرتبط

*

*

 
Top