تصویر بسیار زیبا از ییلاقات رامسر ثبت شده توسط خانم زهرا بیگدلی