برای اولین بار تقویم رامسری سال ۱۳۹۸ به صورت اختصاصی از سایت رامسری ها منتشر شد. امید است تا با حمایت شما عزیزان و نظرات سازنده شما شاهد پیشرفت بیشتر رامسر و همچنین سایت رامسری ها باشیم.

برای درخواست فایل با کیفیت بالا با ما تماس بگیرید.

 

این تقویم نمونه و طرح اولیه تقویم محلی رامسر است ، در حال تحقیق و بررسی برای کامل کردن این تقویم هستیم ،منتظر نظرات ، انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان در خصوص این تقویم نیز هستیم.