..."/>

تو فقط به حال فکر کن

گاهی اوقات برای خودت باش
برای خودت نقاشی کن
نامه بنویس
به خودت پیام بده
با خودت جلوی آینه حرف بزن
قربانِ چشمانت برو
قربانِ اندامت
اعتماد کن به توانایی هایت
توانایی قوی بودن
خوب شدن
گناه نکردن
مهربان بودن
در هر کجای زندگی که هستی
پایانِ ۱۹ سالگی،آغاز ۲۰ سالگی،در مرز ۳۰سالگی…
نگران گذشتنش نباش
تو فقط به حال فکر کن
در همین ساعتی باش که میگذرد..💖💓🤗
ط-الف

مطالب مرتبط

*

*

 
Top