چهارمین جشنواره فیلم یاس از تاریخ ۲۲تا ۲۶ آذر ماه در استان مازندران شهرستان رامسر در حال برگزاری است . کلیپ زیر تیزر پخش شده از این جشنواره می باشد.