مرکز خرید آرامش برگزار می کند ،

جشن بزرگ انقلاب با اجرای گروه فرهنگی و هنری آرنگ در روز پنج شنبه مورخ ۱۴ بهمن ماه راس ساعت ۱۹ در مرکز خرید آرامش رامسر برگزار خواهد شد.