به مناسبت ولادت حضرت رسول اکرم و امام جعفر صادق تیم خیریه مردمی لبخند بساز جشنی را در تاریخ ۲۷ آذر ماه در کانون شهید سلیمان نژاد برگزار می کند.