جوانان پر شور رامسری با اجرای بسیار زیبای آهنگ یلدا به پیشواز شب یلدا رفتند . حتما ببینین

همرمندان : فرزاد مشایی ، نیما اشرفی ، علیرضا بحری ، سپهر ساعدی