..."/>

شادی برای ماست

فعلا شادی ها را گم کرده ایم
و
چسبیده ایم به غم ها ..
یک روز به این فکر میکنیم
که چه قدر تنهاییم
چرا کسی نیست
غروب ها که دلمان میخواهد قدم بزنیم همراهمان باشد
یک روز دیگر که مریض شده ایم،سرما خورده ایم یا دل درد گرفته ایم
غر میزنیم‌
با خودمان میگوییم
چرا من باید مریض میشدم!
روز دیگر
به دیگران حسودی میکنیم
و حسرت آن ها را میخوریم !
چقدر خوشبخت اند چقدر موفق اند
چقدر قیافه ی خوبی دارند..
و همچنان روزهای دیگر غصه های متفاوت!
ما انسان ها یاد گرفته ایم
غصه بخوریم و آنقدر پرخوری کنیم
که اتفاق ها ی بد در زندگیمان بیوفتند
هیچکسی به ما یاد نداده ست
که مثبت فکر میکنیم و
خوش بین باشیم !
یادت باشد
تو در بین مردم جهان
تک هستی ،خاص هستی
در بین هم سن و سالانت
فوق العاده هستی
دلیل نمیشود چون قیافه ی خوبی نداری
درون خوبی هم نداری
یا اگر کَسی عاشقت نمیشود
حتما یک مشکلی داری
به این جمله مطمئن باش
که تو منحصر به فرد هستی
دوستِ من
شاد باش
و
شادی ها را بساز
هم برای خودت
هم برای دیگران 😊💕
#شادی_مال_ماست
ط-الف

مطالب مرتبط

*

*

 
Top