..."/>

شبکه های اجتماعی و اطلاع رسانی سیل های اخیر

آیا شبکه های اجتماعی توانستند در اطلاع رسانی مربوط به سیل های اخیر در کشور موفق باشند

شبکه¬های اجتماعی از گروه هایی عموماً فردی یا سازمانی تشکیل شده که از طریق یک یا چند نوع از وابستگی¬ها به هم متصل¬اند و در بستر یک جامعه اطلاعاتی پیچیده، کارکرد مؤثر شبکه همگرا را تصویر می¬کنند و موفقیت و محبوبیت روزافزون آنها به دلیل داشتن رنگ و بوی اجتماعی است. یکی از کارکردهای اساسی رسانه¬ها، از جمله شبکه¬های اجتماعی، اطلاع رسانی از تحولات و وقایعی است که در محیط اجتمـاعی واقع می¬شوند.

شبکه اجتماعی تلگرام و توییتر در سال های اخیر توانسته اند به دلیل سرعت در پوشش رویدادهای بزرگ به جایگاه مهمی در میان افکار عمومی دست یابد و هر کدام به عنوان یکی از منابع خبری و اطلاع رسانی در میان افراد مطرح شود

ابزارهایی که بیش از همه در این حادثه تاسف بار سیل ایران در فروردین ماه ۹۸ به وسیله مردم استفاده شد به ترتیب اولویت تلگرام، توییتر و در آخر اینستاگرام بودند. در پاسخ به چرایی این امر می توان گفت، هدف اصلی تلگرام به عنوان پیام رسانی موبایلی این است که خبرهای فوری و جزییات اتفاق ها و رویدادها را به سرعت مخابره کند و در این اتفاق توانست نسبت به جمع آوری کمک های مردمی بخوبی عمل نماید.
شبکه های اجتماعی این فرصت را به شهروندان داد تا خودشان منبع رویدادهایی باشند که آن را ثبت می کنند و انتشار می دهند. از طرف دیگر اینکه این خبرها به راحتی و به سرعت در دسترس همگان قرار می گرفت و بسیار سریع تر از دیگر شبکه های داخلی و ماهواره ای جزییات رویداد را جهت کمک به سیل زدگان مخابره می کرد.

سخن آخر:
اما در کنار اخبار و تصاویر ویدئویی منتشر شده از مناطق سیل زده، می توان گفت؛ شناخت و اطلاع از توانمندی¬های رسانه¬های جمعی و شبکه¬های اجتماعی، در استفاده مؤثرتر از این رسانه¬ها و خصوصاً شبکه‌های اجتماعی به مدیران و مسئولین مربوطه جهت تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی مناسب‌تر کمک نماید.

به قلم : لیدا رمضان نیا

مطالب مرتبط

*

*

 
Top