تلویزیون اینترنتی رامسر تی وی گزارشی مبنی بر وضعیت شهرستان رامسر در استان و یا جدا شدن غرب مازندران به عنوان یک استان جدید تهیه کرده است ، و نظر بازاریان و مردم رامسر را در این خصوص پرسید . نظر شما کدام یک از گزینه های زیر است؟

۱تشکیل استان جدید
۲پیوستن به گیلان
۳تقویت فرماندای ویژه
۴ماندن در مازندران