شهید محمد اسماعیل برزگر مرادی

نام پدر : ابراهیم
تاریخ تولد : ۱۳۰۴/۰۷/۰۵

تاریخ شهادت : ۱۳۶۹/۰۴/۰۴
محل تولد : طالش محله فتوک رامسر
محل شهادت : هفت تپه
گلزار شهید : طالش محله فتوک

 

مطالب مرتبط

*

*

 
Top