نام پدر : تقی

تاریخ تولد : ۱۳۰۰/۰۱/۱۰

محل تولد : سادات شهر 

تاریخ شهادت : ۱۳۶۵/۰۴/۱۰

محل شهادت : مهران

گلزار شهدا : سادات شهر (آقا بسمل)

شغل : بسیجی

بخشی از وصیت نامه شهید : «به فرمان ولی امر مسلمین حضرت امام خمینی مدظله العالی در راه خدا ، عازم مناطق جنگی می باشم .»