عيادت و بازديد تيم خيريه لبخند بساز از بخش دياليز بيمارستان امام سجاد (ع) رامسر

امروز مورخ ۱۹ اسفند ماه تیم خیریه مردمی لبخند بساز رامسر به عیادت بیماران بخش دیالیز بیمارستان امام سجاد رامسر رفتند و موفقیت دیگری را رقم زدند .


مطالب مرتبط

*

*

 
Top