این فیلم توسط آقای سجاد حسن زاده و با همکاری استدیو مقبل گرفته شده است ، تصویر برداری آن نیز با استفاده از هلی شات بوده ، امیدورام لذت کافی از فیلم را ببرید.