مراسم هیئت زنجیر زنی آقا بسمل سادات شهر رامسر در شب چهارم محرم به سمت همین مسجد که در ادامه تصاویری از این هیئت قرار داده شده است.

dsc_0013

dsc_0014

dsc_0022

dsc_0004

dsc_0011