مسیر دسترسی به این پارک از ابتدای جاده جواهرده در میدان غربی شهر رامسر آغاز و پس از طی ۹ کیلومتر و عبور از مسیر بسیار زیبا با درختان تنومند و کهنسال به این پارک در کنار رود وحشی و زیبای صفارود می رسد . این پارک در میان دره و در پائین جاده قرار داشته که توسط پله هایی که برای ورود به آن تعبیه گردیده می توان به این بهشت زمینی وارد شد .

وجود جنگل رویایی ، رودخانه ی وحشی و پرتلاطم ، آب معدنی گازدار ، آب و هوای مطبوع و دلپذیر به این مکان جلوه ای خاص بخشیده است.