امروز راس ساعت ۱۵:۳۰ مراسم جشنی در هتل بزرگ رامسر برگزار شد . مجری این جشن گروه هنری ری را وابسته به موسسه فرهنگی و هنری شمیم معرفت بود. در ادامه می توانید تصاویری از این جشن را مشاهده کنید.