همنوایی شیرخوارگان رامسری با کودک شش ماهه دشت کربلا همزمان با سراسر کشور . همایش عظیم شیرخوارگان حسینی مجمع جهانی علی اصغر(ع) در مصلی جوادالائمه رامسر برگزار شد
از نگاه دوربین ابوذر شافعیان