گزارش تصویری مسابقات کشتی

گزارش تصویری مسابقات کشتی در باشگاه سادات شهر رامسر را از نگاه دوربین ابوذر شافعیان مشاهده می کنید.

مطالب مرتبط

*

*

 
Top