مطالب موضوع اشعار و ترانه های محلی

اهل رامسرم

اهل رامسرم

شعر بسیار زیبا در وصف شهرستان رامسر و مردمان این شهر ، نویسنده این شعر را نمی دانیم ، ولی هر کسی نویسنده این شعر را می شناسد حتما اطلاع دهد تا درج شود . تصویر ثبت شده در این پست نیز توسط آقای منوچهر خان رمکی از عکاسان خوب شهرستان رامسر ثبت شده است.

شعری در وصف رامسر

شعری زیبا در وصف عروس شهرهای ایران رامسر . متاسفانه شاعر این شعر را نمیدانم و از ذکر نکردن اسم شاعر این شعر عذرخواهی میکنم . شد عروس جمله شهر های جهان این رامسر در میان کوه و در یا واقع گشته رامسر

سازها و موسیقی چوپانی

تا چند دهه پیش شیوه زندگی مبتنی بر دامپروری و کشاورزی سنتی به عنوان وجه قالب اقتصادی در کوهستان ها و کوهپایه های البرز ، تعیین کننده بافت اجتماعی و فرهنگی این مناطق بوده است .

سیا کیجا (احمد اسفندیاری)

شعر بسیار زیبا و احساسیه سیا کیجا از آقای احمد اسفندیاری ، این شعر در جمع هنردوستان منطقه تنکابن توسط خود آقای اسفندیاری خوانده شد .

امی شهر اوجیه (شعر محلی رامسر)

ایی کوه بلند و خشک و پُر دودِ که پُشت سر بَنی به سرزمین درختان لیمو و نارنج و پُرتقال رِسَنی ایی جاده ی پُر پیچ و خم و خطرناکِ که بُگذرانی به همون دیارِ سرسبز و مُعطر رِسَنی به جایی که فقط عَطر گُل و بهار نارنج و یه دنیا عشق و صفایه رِسَنی

مضامین و موضوعات دوبیتی های غرب مازندران

در این مورد باید گفت بیشتر مضامین در رابطه با عضق های پاک و بی آلایش دختران و پسران به یکدیگر است

چگونگی پیداش ترانه های رامسری

ترانه های رایج در بین مردم که سرشار از شور و شوق و احساس پاک روستاییان این دیار است در حقیقت بیان درد  و رنج و شادی و نشاط مردم منطقه به شمار می آید .

Top