مطالب موضوع موقعیت جغرافیایی

موقعیت منطقه ای رامسر

موقعیت منطقه ای رامسر

حدود شهرستان رامسر از جنوب با استان قزوين ، از شمال با درياي خزر ، از مشرق با شهرستان تنكابن و از مغرب با استان گيلان هم مرز مي باشد .

موقعیت جغرافیایی رامسر

مساحت شهرستان رامسر داراي ۷۲۹/۸ كيلومتر مربع وسعت مي باشد كه ۰۷/۳ درصد كل مساحت استان را به خود اختصاص داده است .شهرستان داراي ۲ شهر ، يك بخش ، ۴ دهستان ، ۱۴۳ آبادي داراي سكنه و ۶۳ آبادي خالي از سكنه مي باشد .

Top