بایگانی برچسب: انجمن سیمرغ

برگزاری نمایشگاه خیریه نقاشی با موضوع محیط زیست

برگزاری نمایشگاه خیریه نقاشی با موضوع محیط زیست

به همت انجمن سیمرغ،نمایشگاه خیریه نقاشی باموضوع محیط زیست دربازار بزرگ آرامش برگزار شد که عواید حاصل از فروش آثار تمایشگاه در جهت حمایت از کودکان نیازمندشهرستان هزینه خواهد شد.

Top