بایگانی برچسب: تئاتررامسر

تصاویر تئاتر تو نیکی می کن و در دجله انداز

تصاویر تئاتر تو نیکی می کن و در دجله انداز

تئاتر رامسر اجرایی متفاوت را برگزار کرد .

با هم بخندیم

نمایشی سراسر خنده و شادی بر اساس اثر استاد سعدی افشار برای اولین بار در رامسر

به خاطر یک مشت روبل (تئاتر رامسر)

پنجمین جشنواره ی تئاتر رامسر

Top