بایگانی برچسب: تصویر

تصویر ۴۳ (ابوذر شافعیان)

تصویر ۴۳ (ابوذر شافعیان)

نمایی از پشت سد میجران را مشاهده می کنید از نگاه زیبای دوربین ابوذر شافعیان

تصویر ۴۱ (منوچهر خان رمکی)

تصویر بسیار زیبا از ارتفاعات جواهرده رامسر بر فراز ابرها ثبت شده توسط آقای منوچهر خان رمکی

تصویر ۴۰ (ندا ایزدی)

تصویر بسیار زیبای یکی از جاده های رامسر ثبت شده توسط خانم ندا ایزدی (عکاس اصفهانی)

تصویر ۳۹ (زهرا بیگدلی)

تصویر بسیار زیبا از ییلاقات رامسر ثبت شده توسط خانم زهرا بیگدلی 

تصویر ۳۴ (مسعود مقبل دوست)

تصویر بسیار زیبا از کاخ موزه رامسر ثبت شده توسط آقای مسعود مقبل دوست 

عکس ۱ (ارسالی)

تصویر زیبا از موتور سواری در شهرستان رامسر ، ارسالی از آقای سید رضا نوراشرف الدین ،

تصویر ۳۳ (رضا روجایی)

تصویر بسیار زیبا از ارتفاعات شهرستان رامسر ثبت شده توسط آقای رضا روجایی

تصویر ۳۲ ( سعید درویش )

تصویر بسیار زیبای جنگل های رامسر ثبت شده توسط آقای سعید درویش از عکاسان خوب شهسوار . 

Top