بایگانی برچسب: تیر ماه سیزده رامسر

مراسم سنتی تیرماه سیزده

مراسم سنتی تیرماه سیزده

از دیگر مراسم سنتی و رسمی مازندران تیرماه سیزده است که در اواسط آبان هر سال برگزار می‌شود.

Top