بایگانی برچسب: شعر رامسر

اهل رامسرم

اهل رامسرم

شعر بسیار زیبا در وصف شهرستان رامسر و مردمان این شهر ، نویسنده این شعر را نمی دانیم ، ولی هر کسی نویسنده این شعر را می شناسد حتما اطلاع دهد تا درج شود . تصویر ثبت شده در این پست نیز توسط آقای منوچهر خان رمکی از عکاسان خوب شهرستان رامسر ثبت شده است.

نگاهش وصف نشدنی بود

نگاهش وصف نشدنی بود ازون نگاه هایی که وقتی با لبخندش گره میخورد کل روح و بدن آدم ‌به رعشه می افتاد

شعری در وصف رامسر

شعری زیبا در وصف عروس شهرهای ایران رامسر . متاسفانه شاعر این شعر را نمیدانم و از ذکر نکردن اسم شاعر این شعر عذرخواهی میکنم . شد عروس جمله شهر های جهان این رامسر در میان کوه و در یا واقع گشته رامسر

امی شهر اوجیه (شعر محلی رامسر)

ایی کوه بلند و خشک و پُر دودِ که پُشت سر بَنی به سرزمین درختان لیمو و نارنج و پُرتقال رِسَنی ایی جاده ی پُر پیچ و خم و خطرناکِ که بُگذرانی به همون دیارِ سرسبز و مُعطر رِسَنی به جایی که فقط عَطر گُل و بهار نارنج و یه دنیا عشق و صفایه رِسَنی

Top