بایگانی برچسب: صفارود رامسر

پارک جنگلی صفارود

پارک جنگلی صفارود

مسیر دسترسی به این پارک از ابتدای جاده جواهرده در میدان غربی شهر رامسر آغاز و پس از طی ۹ کیلومتر و عبور از مسیر بسیار زیبا با درختان تنومند و کهنسال به این پارک در کنار رود وحشی و زیبای صفارود می رسد .

Top