بایگانی برچسب: لبخندبسازرامسر

بازدید از مرکز توانبخشی (لبخند بساز)

بازدید از مرکز توانبخشی (لبخند بساز)

  تیم خیریه مردمی لبخند بساز در تاریخ ۵ تیر ماه ۹۶ به مناسبت عید فطر از مرکز توانبخشی معلولین و سالمندان رحیم مشائی کتالم بازدید کردند.

جشن لبخند(لبخند بساز)

?جشن لبخند? فقط يه لحظه به اين فكر كن… دل يه سالمند عزيز رو شاد كنى! فقط يه لحظه فكر كن لب چروكيده كسى رو بخندونى ، كه شايد مدت هاست منتظر يه لبخند از ته دله لبخند بزن ، لبخند بساز

Top