بایگانی برچسب: معرفی عکاسان

معرفی عکاس ( رضا روجایی)

معرفی عکاس ( رضا روجایی)

با ما همراه باشید با معرفی آقای رضا روجایی از دیگر عکاسان رامسر

معرفی عکاس ( زهرا بیگدلی )

با ما همراه باشید با معرفی بانو زهرا بیگدلی از دیگر عکاسان رامسر

معرفی عکاس(منوچهر خان رمکی)

طبق تصمیماتی که گرفته شد ، قرار است در سایت رامسری ها با عکاسان شهرستان رامسر آشنا شویم . اولین عکاسی که مصاحبه شد آقای منوچهر خان رمکی بود که در ادامه میتوانید شرح این مصاحبه را بخوانید

Top