بایگانی برچسب: منوچهر خان رمکی

تصویر ۴۴ (منوچهر خان رمکی)

تصویر ۴۴ (منوچهر خان رمکی)

تصویر بسیار دیدنی از ساحل زیبای رامسر ثبت شده توسط منوچهر خان رمکی

تصویر ۴۱ (منوچهر خان رمکی)

تصویر بسیار زیبا از ارتفاعات جواهرده رامسر بر فراز ابرها ثبت شده توسط آقای منوچهر خان رمکی

تصویر ۳۶ (منوچهر خان رمکی)

تصویر بسیار زیبا از طبیعت بسیار زیبای ارتفاعات رامسر ، ثبت شده توسط‌ آقای منوچهر خان رمکی

معرفی عکاس(منوچهر خان رمکی)

طبق تصمیماتی که گرفته شد ، قرار است در سایت رامسری ها با عکاسان شهرستان رامسر آشنا شویم . اولین عکاسی که مصاحبه شد آقای منوچهر خان رمکی بود که در ادامه میتوانید شرح این مصاحبه را بخوانید

Top