بایگانی برچسب: پیشینه تاریخی رامسر

پیشینه تاریخی رامسر

پیشینه تاریخی رامسر

در منطقه رامسر به کمک اشیاء و ابزاری که در جواهرده و تپه های اطراف آن و دیگر نقاط و قلعه های اطراف شهر ، کشف گردیده می توان به این نتیجه دست یافت که ساکنین این منطقه در دوران قبل و بعد از اسلام دارای تمدن و فرهنگ بوده و صنعت و تجارت در

جغرافیای تاریخی شهر رامسر

برخی از محققین معتقدند که ساکنین اولیه نواحی شمال ایران را اقوام بومی آسیا مانند تاپورها تشکیل می داده اند و نام قدیمی این سرزمین تاپورستان را نیز برگرفته از نام همین اقوام می دانند. 

Top