بایگانی برچسب: گویش رامسری

گیلکی بزن

گیلکی بزن

بوگه تیم زوزه مله بجمیم چنگاردی هم بکوردیم ژومبوره با موکوله خیلی گرده تیم .

معرفی اجمالی شهرستان رامسر و گویش رامسری

مناطق شمالی سلسله جبال البرز که به دریای خزر ( کاسپین) متصل است مناطقی است کوهستانی با شیب تند پوشیده از جنگل و در نهایت به دشت و جلگه و ساحل و دریای خزر ختم می شود.

Top